OrtoRad

Aparaty stałe – Krok po kroku

 

Pierwsza wizyta – wizyta konsultacyjna
W trakcie pierwszej wizyty  ustalane są wstępne możliwości prowadzenia leczenia. Pobierane  zostają wyciski, a następnie  technik wykonuje modele gipsowe szczęki i żuchwy. W jej trakcie wykonywane są zdjęcia zębów
i  twarzy  aparatem  cyfrowym.  Modele gipsowe  , zdjęcia radiologiczne  oraz zdjęcia  aparatem  cyfrowym  są konieczne do ustalenia planu leczenia. Zdjęcia i modele są  jednocześnie miłym odnośnikiem postepów leczenia.

Druga wizyta- przedstawienie i omówienie planu leczenia
Przed  drugą  wizytą lekarz  analizuje fotografie,  modele gipsowe ,  zdjęcia rentgenowskie  –  panoramiczne
i cefalometryczne.  Na ich  podstawie przygotowuje plan  leczenia najbardziej odpowiedni dla pacjenta.
W  trakcie tej wizyty zostaje  przedstawiony  zostaje plan leczenia  , a po jego akceptacji następuje ustalenie rodzaju aparatu i  terminu jego założenia .Około tydzień przed założeniem aparatu wykonywany jest  krótki zabieg separacji. Separację wykonuje się   za pomocą malutkich  gumek, które umieszczone są przed zębami trzonowymi i za nimi (4 gumki). Gumki te tworzą przestrzeń umożliwiającą  założenie pierścieni( najczęściej na zęby-szóstki).

Trzecia wizyta- założenie aparatu
Trzecia wizyta ma miejsce po 5-7 dniach . W jej trakcie zakładany jest aparat ortodontyczny. Wizyta ta trwa ok. 1 godz przy aparacie metalowym, estetycznym lub samoligaturującym. Założenie aparatu lingwalnego wymaga ok. 2 godz.

Kolejne wizyty  kontrolne.
Kolejne wizyty odbywają się w  odstępach 4-6 tygodniowych, w zależności od rodzaju aparatu. Wydłużanie czasu pomiędzy wizytami bez ustalenia z lekarzem wpływa na wydłużenie czasu leczenia. Przeciętny  czas  leczenia ortodontycznego trwa trwa 1,5 roku-2 lata.

Ostatnia wizyta
W trakcie tej wizyty zdejmowane są aparat górny i dolny. Na dolnych zębach  zakładany  jest aparat retencyjny stały-na tylnej powierzchni od lewego kła do prawego kła . Na  górne zęby aparat retencyjny przygotowywany jest przez pracownie techniczną i oddawany do użytkowania pacjentowi  po kilku dniach. W indywidualnych przypadkach planowany jest inny sposób retencji.