OrtoRad

Aparaty ortodontyczne lingwalne

Aparaty ortodontyczne lingwalne-jedyne całkowicie niewidoczne aparaty ortodontycze. Zamki estetyczne czynia aparat mniej widocznym , jednak tylko aparat lingwalny jest całkowicie niezauważalny. Zamki w tych aparatach zamontowane są od wewnętrznej, językowej  strony zębów. Gabinet ORTORAD daje możliwość założenia zarówno standardowych aparatów lingwalnych , jak również jest certyfikowanym gabinetem  indywidualnego systemu INCOGNITO -firmy TOP – SERVICE LINGUALTECHNIK z Niemiec oraz najnowszego systemu ortodoncji lingwalnej  LINGUAL -JET